Hotline: 0901.882.280 (7h30 - 12h, 13h - 17h)
Thông báo của tôi

Chính sách bảo hành

1. MỤC ĐÍCH:

  - Quy định trình tự và trách nhiệm của các cá nhân trong quá trình thực hiện bảo hành sản phẩm.

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

  Phạm vi áp dụng:

    - Áp dụng cho quá trình Bảo hành sản phẩm do Công ty TNHH TM-SX Hương Mi (Hami) đang kinh doanh.

3. Quy trình Bảo Hành:

  3.1 Yêu cầu Bảo hành:

- Khi sản phẩm xảy ra hư hỏng, Khách hàng có thể liên hệ đến Công ty TNHH TM-SX Hương Mi (Hami) để được Bảo hành/Sửa chữa. Có thể liên hệ qua các kênh sau:

- Đối với Khách lẻ: liên hệ đến Trung tâm bảo hành của HAMI hoặc Cửa hàng/Đại lý SHAMI trên toàn quốc.

- Đối với Khách hàng hợp tác kinh doanh sản phẩmHAMI: liên hệ đến Trung tâm bảo hành của HAMI hoặc các Nhân viên phụ trách Bán Hàng/Giao hàng.

- Đối với Khách hàng B2B: liên hệ đến Trung tâm bảo hành của HAMI hoặc Nhân viên phụ trách đơn hàng B2B đó.

Ghi chú: Đối với các trường hợp bảo hành của các đơn hàng B2B thì người phụ trách đơn hàng B2B đó (TP.Kinh doanh dự án) có trách nhiệm làm đầu mối xin ý kiến chỉ đạo để xử lý riêng cho từng trường hợp (Không theo quy trình này). Sau khi xử lý, chuyển hồ sơ đến NV.Bảo hành để cập nhật báo cáo và lưu trữ.

  3.2 Tiếp nhận thông tin, sản phẩm bảo hành:

- Người tiếp nhận sản phẩm bảo hành từ Khách hàng phải thu thập đầy đủ các thông tin sau:

- Thông tin thời gian: Ngày nhận sản phẩm bảo hành

- Thông tin Khách hàng: Tên Khách hàng/ Địa chỉ/ Số điện thoại

- Thông tin sản phẩm:

    Mã sản phẩm/ Tên sản phẩm

    Ngày mua/ Thời hạn bảo hành của sản phẩm.

    Nội dung bảo hành.

- Khi nhận sản phẩm bảo hành từ Khách hàng phải lập 02 liên Biên Nhận. Khách hàng giữ 01 liên và HAMI giữ 01 liên.

- Trường hợp người tiếp nhận không phải là NV.Bảo hành thì phải chuyển thông tin, sản phẩm Bảo hành đến NV.Bảo hành để là đầu mối thực hiện các công việc tiếp theo.

- Bảo hành khi tiếp nhận sản phẩm bảo hành phải lập Tem thông tin bảo hành và đính lên sản phẩm.

  3.3 Đánh giá tình trạng hư hỏng:

- Nhân viên Bảo hành phối hợp với các BP/PB để đánh giá tình trạng hư hỏng của sản phẩm để xác định thời gian và chi phí Bảo hành.

- Thời gian bảo hành: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận sản phẩm (trừ các trường hợp đặc biệt sẽ được thông báo cụ thể đến Khách hàng). Bao gồm:

- Chuyển sản phẩm đến Tổ may mẫu: 01 ngày kể từ khi nhận sản phẩm từ Khách hàng.

- Thời gian thực hiện sửa chữa và gửi trả lại: 02 ngày kể từ khi nhận sản phẩm.

- Trường hợp tính phí/ không tính phí được quy định như sau:

- Do lỗi kỹ thuật của HAMI: Không tính phí nếu còn trong thời hạn bảo hành

- Do lỗi trong quá trình sử dụng, bảo quản, vận chuyển,… của Khách hàng: Tính phí

- Hết thời gian bảo hành: Tính phí.

- Chi phí bảo hành được xác định tùy theo mức độ hư hỏng của sản phẩm và được Công ty TNHH TM-SX Hương Mi (Hami) xem xét và báo giá.

  3.4 Xác nhận thời gian, chi phí Bảo hành:

- Sau khi có được thông tin về thời gian và chi phí Bảo hành. NV.Bảo hành liên hệ đến Khách hàng để xác nhận thực hiện. Nếu Khách hàng:

  - Đồng ý: Tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

  - Không đồng ý: Tìm hiểu lý do Khách hàng không đồng ý và cập nhật lưu hồ sơ.

  3.5 Thực hiện bảo hành:

- Đối với các lỗi đơn giản và tại Trung tâm bảo hành Công ty TNHH TM-SX Hương Mi (Hami) có thể thực hiện được:

- Bảo hành phối hợp với Thủ kho để tiến hành sửa chữa.

- Đối với các lỗi phải chuyển về Nhà máy sửa chữa

  3.6 Liên hệ Khách hàng đến nhận sản phẩm:

- Bảo hành có trách nhiệm liên hệ Khách hàng đến nhận sản phẩm

  3.7 Giao hàng, báo cáo và lưu hồ sơ:

    3.7.1 Giao hàng

     - Bảo hành phối hợp với Bộ phận Bảo Hành để lập Phiếu giao hàng:

     - Bảo hành có trách nhiệm giao hàng đến Khách hàng và yêu cầu Khách hàng ký nhận vào Phiếu giao hàng.

     3.7.2 Báo cáo:

     - Bảo hành có trách nhiệm cập nhật vào file Bảng thống kê tình trạng bảo hành sản phẩm và báo cáo khi có yêu cầu.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM BẢO HÀNH - HAMI

Địa chỉ văn phòngC3/31/B1 Đường Phạm Hùng, Ấp 4, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
Địa chỉ cửa hàng: 389 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại văn phòng: 028.2212.4290
Điện thoại cửa hàng: 028.3837.3562
Email: hamibag@gmai.com